Ziek door werken met gevaarlijke stoffen? Werkenden kunnen beroep doen op eenmalige financiële tegemoetkoming

Werkenden die ziek zijn geworden doordat ze tijdens hun werk in aanraking kwamen met gevaarlijke stoffen, kunnen een eenmalige financiële tegemoetkoming aanvragen. Mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dit is mogelijk op grond van de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB). Deze regeling gaat in op 1 januari 2023.

Illustratie van werknemer die in contact komt met een gevaarlijke stof

De regeling is bedoeld voor werkenden met de ziekten:

  • longkanker door asbest; 
  • allergisch beroepsastma;
  • ‘schildersziekte’ (CSE).

Het gaat hier om werkenden die tijdens het werk in aanraking kwamen met asbest, allergenen of vluchtige oplosmiddelen. Zij kunnen in aanmerking komen voor de TSB als aannemelijk is dat hun ziekte is veroorzaakt door het werken met deze gevaarlijke stoffen

Aanmelden vanaf 1 januari 2023

Werkenden die denken recht te hebben op de tegemoetkoming kunnen zich vanaf 1 januari 2023 aanmelden via de website van het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG). Na aanmelding neemt het ISBG contact op om te vertellen wat er bij de aanvraagprocedure komt kijken. Voorbereiden op de aanvraag kan nu al door een aantal vragen te beantwoorden op de website van het ISBG. Daar is ook meer informatie te vinden over de regeling en de voorwaarden.