Exoskeletten voor fysiek zwaar werk

Exoskeletten (een omhulling die dient ter bescherming van het lichaam) spreken voor veel mensen tot de verbeelding. In het voorkomen van fysieke overbelasting kunnen exoskeletten helpen. TNO doet onderzoek naar de effectiviteit van exoskeletten en maakte op basis van eigen en andere onderzoeken de stand van zaken op. 

Het position paper van TNO “Exoskeletten voor fysiek zwaar werk” geeft een overzicht van waar we nu staan. Op basis van onderzoeken naar de effectiviteit van exoskeletten wordt antwoord gegeven op de vraag of exoskeletten daadwerkelijk fysieke belasting kunnen verlagen en klachten kunnen voorkomen. Daarnaast wordt er ingegaan op zowel de acceptatie en beleving, als op de praktijktoepassing van exoskeletten. Uit het position paper blijkt dat exoskeletten kunnen helpen om fysieke belasting te verlagen, maar dat er voor gebruik in de praktijk nog wel wat haken en ogen aan zitten.

Werkgevers spelen belangrijke rol bij voorkomen fysieke overbelasting 

In het voorkomen van fysieke overbelasting spelen werkgevers een belangrijke rol. Het is verplicht voor werkgevers om arbeidsrisico’s in kaart te brengen en zonodig nader te onderzoeken in de RI&E. Als de risico’s duidelijk zijn kunnen er maatregelen getroffen worden en kunnen werkgevers onderzoeken of zij de oorzaak van lichamelijke overbelasting weg kunnen nemen middels de TOP-strategie. Hiermee wordt eerst gekeken naar technische maatregelen, dan naar organisatorische maatregelen en ten slotte naar persoonsgebonden maatregelen.

Webinar exoskeletten op 3 december

Wil je meer weten over de rol van exoskeletten in het voorkomen van fysieke overbelasting? Op 3 december organiseert het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk een webinar over de inzet van exoskeletten als oplossing voor fysiek zwaar werk. Hierin geeft TNO-expert Frank Krause uitleg over de werking en toepassing van exoskeletten. Met demonstraties en filmpjes wordt duidelijk hoe een exoskelet werkt en welk type in welke situatie gebruikt kan worden. Ook wordt er tijdens de webinar ingegaan op praktijkervaringen en kunnen deelnemers vragen stellen via de chat.