NVAB publiceert nieuwe richtlijn nachtwerk en gezondheid

De Gezondheidsraad stelde in 2017 dat nachtwerk tot negatieve gezondheidseffecten kan leiden. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een richtlijn opgesteld over nachtwerk en gezondheid. De richtlijn ‘Nachtwerk en gezondheid’ is nu beschikbaar om te downloaden.

Richtlijn nachtwerk/nachtdienst en gezondheid
Beeld: Arboportaal

Het doel van de richtlijn nachtwerk

De doelstelling van de richtlijn is het ondersteunen van de bedrijfsarts bij preventie van negatieve effecten van nachtwerk op de gezondheid van werkenden. In het geval van gezondheidsproblemen en klachten biedt de richtlijn handvatten om de negatieve effecten van nachtwerk op de gezondheid van werkenden te beperken.

Voor wie is de richtlijn?

Naast bedrijfsartsen kunnen verzekeringsartsen de richtlijn gebruiken. De aanbevelingen in de richtlijn kunnen ook van belang zijn voor andere adviseurs op het gebied van arbeid en gezondheid, zoals arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen en verzekeringsartsen in hun toetsende rol in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast kan de richtlijn worden benut door het management van organisaties waar sprake is van nachtwerk. Ook voor werkenden zelf biedt de richtlijn handvatten.

Richtlijn en achtergronddocument

Voor deze richtlijn is een afzonderlijk achtergronddocument opgesteld met de wetenschappelijke verantwoording en de onderbouwing bij de aanbevelingen in de richtlijn. Download nu het document “Richtlijn nachtwerk en gezondheid”. Ook kan je het achtergronddocument van de richtlijn downloaden.