Animatie: Nachtdienst

Nachtdiensten kunnen negatieve gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Werkgevers en werknemers kunnen beiden een rol spelen in het veilig en gezond werken in een nachtdienst. Wat zegt de wet over werken in de nacht en hoe ga je hier zelf het beste mee om? Bekijk de animatie:

Nachtdiensten zijn soms onvermijdelijk, maar kunnen op de lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid.
Daarom beschermt de Arbeidstijdenwet de gezondheid van werknemers.
De werkgever en werknemers kunnen zelf ook stappen zetten om gezondheidsrisico’s te beperken.
Zo kan de werkgever een goed rooster opstellen door vooraf te overleggen met deskundigen, de ondernemingsraad en werknemers.
Dit geeft de werkgever handvatten om te zorgen voor bijvoorbeeld voldoende personeel en rustmomenten.
Dankzij overlegmomenten kan hij ook rekening houden met de persoonlijke behoeften van werknemers.
Zo spelen in sommige gevallen de leeftijd of gezinssituatie een rol.
Voor werknemers is het belangrijk te realiseren dat nachtwerk al thuis begint.
Hierover kunnen zij afspraken maken met de mensen om hen heen.
Rusttijd voor én na de nachtdienst inplannen, helpt het lichaam de verstoring van de interne klok op te vangen.
Ook tijdens de dienst is het belangrijk voldoende te rusten, bijvoorbeeld door een korte slaappauze.
Daarnaast is het belangrijk gezond te blijven leven.
Dit helpt het lichaam de impact van een nachtdienst op te vangen.
Met deze, en vele andere stappen kunnen werkgevers en werknemers de gezondheidsrisico’s van nachtwerk minimaliseren.
Ga voor meer tips naar de website van het arboportaal.