Leidraad voor werken met een werkbak of werkplatform ontwikkeld

Om werkgevers te ondersteunen bij het werken met een werkbak of werkplatform, heeft het Ministerie van SZW een leidraad laten ontwikkelen. Het uitgangspunt hierbij is dat hijsen of heffen van werknemers alleen is toegestaan met behulp van arbeidsmiddelen die daar speciaal voor bestemd zijn (artikel 7.18 Arbobesluit). Als dat niet mogelijk is mogen er bij uitzondering hijswerktuigen ingezet worden die niet bestemd zijn voor hijsen of heffen, maar alleen als er passende maatregelen zijn genomen om het werk veilig uit te voeren (artikel 7.23d Arbobesluit).

Werken op hoogte

Wijziging Arbobesluit (artikel 7.23d) over het werken met werkbak of werkplatform

De aanleiding van het publiceren van de leidraad is de wijziging van artikel 7.23d van het Arbobesluit die op 1 juli 2020 ingaat. Door de wijziging is er nu de mogelijkheid om een arbeidsmiddel, dat niet bestemd is voor het vervoer van personen, in te zetten als er geen andere arbeidsmiddelen en/of werkmethodes zijn om de plaatsen veilig te kunnen bereiken. In het oude artikel 7.23d lag de nadruk op werkzaamheden die kort duren en die slechts beperkt voorkwamen. Werkzaamheden die vaker voorkwamen of langer duurden dan vier uur, waren niet toegestaan. Met deze wijziging van artikel 7.23d is het mogelijk om langer dan vier uur dergelijke werkzaamheden te verrichten. Daarmee is de mogelijkheid om een werkbak en of werkplatform aan een hijswerktuig in te zetten verruimd.

Download de leidraad werken met een werkbak of werkplatform

Wil je meer informatie over het werken met een werkbak of werkplatform, download de leidraad. Meer informatie over werken op hoogte kan je vinden in het dossier Werken op hoogte.