Leidraad werken met een werkbak of werkplatform

Stappenplan ter bepaling of de inzet van een werkbak of werkplatform gerechtvaardigd is.

Om werkgevers te ondersteunen in de beslissystematiek bij de beoordeling en rechtvaardiging om een werkbak of werkplatform hangende in een hijswerktuig in te kunnen zetten bij tijdelijke werkzaamheden op hoogte, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een leidraad laten ontwikkelen.