Zorg voor kwaliteit van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes)

In de markt worden nu verschillende mondkapjes gebruikt om te beschermen tegen COVID-19. Een mondkapje als persoonlijk beschermingsmiddel beschermt de drager tegen het risico dat van buitenaf komt (van buiten naar binnen). Een mondkapje (medisch gezichtsmasker) zorgt ervoor dat de drager niets overbrengt op een ander (van binnen naar buiten).

Coronavirus © National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
Beeld: © National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Belang van veiligheids- en gezondheidseisen

Door het dreigende tekort, ontstaan er diverse initiatieven om op alternatieve manieren persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, te maken.

Hoe goedbedoeld dit ook is, het is van het grootste belang dat alle persoonlijke beschermingsmiddelen aan de wettelijke veiligheids- en gezondheidseisen voldoen! Dit betekent dat de mondkapjes moeten voldoen aan de EU-verordening 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zie de pagina over persoonlijke beschermingsmiddelen op het Arboportaal voor meer informatie.

Blootstelling aan gevaar

Mensen die een persoonlijk beschermingsmiddel gebruiken gaan ervan uit dat ze beschermd zijn. Zij vertonen ander gedrag dan mensen die geen persoonlijk beschermingsmiddel gebruiken en dus onbeschermd zijn. Een persoonlijk beschermingsmiddel dat de bescherming niet biedt, stelt mensen bloot aan het gevaar. Het kan zelfs leiden tot situaties die minder veilig zijn dan als er geen persoonlijk beschermingsmiddel wordt gebruikt, omdat men zich niet bewust is van het gevaar.

Zie ook het initiatief Landelijk Consortium Hulpmiddelen van het ministerie van VWS.