Welke wettelijke regels gelden er voor werken op hoogte?

Er zijn verschillende wetten en richtlijnen opgesteld rondom het werken op hoogte:

  • Arbobesluit artikel 3.16: Voorkomen valgevaar. De werkgever moet de nodige maatregelen treffen.
  • Arbobesluit artikel 7.23: Gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, zoals ladders, steigers en trappen.

Meer informatie: werken op hoogte