Wat is de NIOSH-methode?

De NIOSH-methode is een meetmethode om te bepalen hoeveel een werknemer per keer mag tillen.

De NIOSH-methode kijkt niet alleen naar het gewicht van het voorwerp, maar ook naar de omstandigheden waaronder het wordt verplaatst. Zoals de frequentie, de afstand van de verplaatsing, de hoogte tot de vloer en de draaiing van het lichaam. Op basis van deze gegevens berekent NIOSH-methode het aanbevolen gewicht. Maximaal is dat 23 kilo, maar bij extra zware omstandigheden kan dat dus nog lager zijn. Over het algemeen luidt de uitkomst maximaal 12 kg of zelfs nog veel minder.

De NIOSH-methode is verwoord in een ISO-norm en wordt beschouwd als de stand van de wetenschap. Het toepassen van de norm is wettelijk niet verplicht voor werkgevers, maar de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) hanteert deze methode wel als beoordelingsmethode van tilhandelingen.

Meer informatie: NIOSH-methode op de website van de FNV.