Wat zegt de wet over staand werk?

In de Arbowet staan geen concrete richtlijnen voor staand werk.

Wel moet elke werkgever proberen de werkplek zo in te richten dat deze voldoet aan de ergonomische basisvereisten. Ook moet hij er aandacht aan besteden in de Risico Inventarisatie en Evaluatie en het Plan van Aanpak. Voor kappers en medewerkers in een kinderdagverblijf gelden een aantal arbobeleidsregels die normen stellen voor werkhoogtes en het gebruik van een zogeheten kappersfiets. Voor het gebruik van een zogeheten stasteun gelden eveneens bepaalde voorschriften.

Bekijk ook: