Ministerie van SZW wil bekendheid RI&E-verplichting vergroten met campagne

Het bestaan van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie & –evaluatie (RI&E) is bij veel ondernemers onbekend. Vooral kleine ondernemers hebben vaak geen RI&E. Daarom informeert het ministerie van SZW ondernemers over de RI&E met een campagne.

Logo Route naar RI&E

Sinds maandag 25 oktober maakt een campagne van het ministerie van SZW ondernemers bewust van arbeidsrisico’s en de RI&E-verplichting. Radio, online en (vak)media worden tijdens deze campagne ingezet om het bewustzijn van de RI&E onder ondernemers te vergroten. De campagne nodigt ondernemers uit om direct aan de slag te gaan met het opstellen van een RI&E.

Ondernemers aan het woord

In verhalen op onder andere Instagram en LinkedIn vertellen ondernemers uit verschillende sectoren waarom zij een RI&E hebben. Een ondernemer die werkt in transport die niet wil dat het personeel iets overkomt. Een ondernemer die werkt in de detailhandel en vreest voor de kosten bij uitval van personeel. Een ondernemer met een eigen kantoor die niet wil dat de beste krachten uitvallen met een burn-out.

Campagneafbeeldingen: Bescherm je medewerkers met een RI&E

Wat is een RI&E?

In de risico-inventarisatie en –evaluatie brengt een bedrijf of organisatie de arbeidsrisico’s in kaart. Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. De RI&E is de basis van het arbobeleid van een bedrijf en een belangrijk hulpmiddel om arbeidsrisico’s in kaart te brengen. En dat levert weer een belangrijke bijdrage aan gezond en veilig werken.

Verplichting

De Arbowet verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Het opstellen van de RI&E is daar een onderdeel van.

Met de online applicatie Route naar RI&E kunnen bedrijven op een zelfgekozen manier een RI&E maken. Via een paar vragen ontdekt u al welke routes mogelijk zijn en kunt u direct zelf aan de slag.