Kick-off van Week van de RI&E op 21 september

Van 21 tot 25 september vindt de zesde Week van de RI&E plaats, een initiatief van Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners. Deze week wordt georganiseerd om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als belangrijke basis de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit jaar staat de ondernemer centraal. Doe je mee?

Save the date: Live kick-off ‘Week van de RI&E’ op 21 september

Op maandag 21 september om 14:00 uur vindt de officiële kick-off plaats van de zesde Week van de RI&E. Dit keer is de kick-off een online talkshow ‘à la de Wereld Draait Door’ onder leiding van Aldith Hunkar.

De belangrijkste stakeholders nemen plaats aan tafel voor een levendig gesprek over het belang van de RI&E en hoe we de toepassing van de RI&E in praktijk kunnen verbeteren. Er worden verschillende filmpjes getoond en besproken onder leiding van presentator Aldith Hunkar. De filmpjes geven onder andere een kijkje in de praktijk bij ondernemers en een cabaretier geeft zijn eigenwijze kijk op gezond en veilig werken. Tot slot wordt de pilot ‘Route naar de RI&E voor MKB’ gelanceerd; een belangrijke eerste stap in het programma ‘Verbetering naleving RI&E’ van het Ministerie van SZW om de uitvoering van de RI&E te vereenvoudigen voor kleine ondernemers.

De kick-off is het gezamenlijk startsein van de Week van de RI&E en is bedoeld voor intermediairs en supporters van de Week van de RI&E.

De ondernemer centraal

Door de coronamaatregelen is veilig en gezond topprioriteit geworden voor vrijwel iedere ondernemer. Een uitgelezen kans om gelijk andere punten op de agenda te zetten, zoals de RI&E. Sluit je actie voor de Week van de RI&E aan op wat ondernemers bezighoudt, zoals de coronamaatregelen. 

Activiteitenoverzicht Week van de RI&E

Bekijk alle acties en activiteiten die deze week plaatsvinden op www.weekvanderie.nl, of meld je eigen activiteit aan. Op de website van de Week van de RI&E kunnen organisaties zich aanmelden als supporter en gebruik maken van de toolbox, inclusief ideeën voor activiteiten en tips voor communicatie.

De Week van de RI&E wordt dit jaar extra kracht bijgezet door een communicatiecampagne over de RI&E die het Ministerie van SZW na de zomer start als onderdeel van het ‘Meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020-2023’.