De ondernemer centraal in Week van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Van 21 tot 25 september vindt dit jaar de zesde Week van de RI&E plaats, een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners. De week wordt georganiseerd om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als belangrijke basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). In de Week van de RI&E organiseren branches, arbodeskundigen, arbodiensten en andere intermediairs door het hele land activiteiten met aandacht voor de RI&E, zoals workshops, kortingen op quickscans en telefonisch advies. Het thema van de Week van de RI&E is dit jaar ‘De ondernemer centraal’.

Meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020 – 2023

De Week van de RI&E wordt dit jaar extra kracht bijgezet door een communicatiecampagne over de RI&E die het Ministerie van SZW na de zomer start. De campagne is onderdeel van het ‘Meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020-2023’. De staatssecretaris van SZW heeft dit plan beschreven in een kamerbrief dd. 29 januari 2020.

De RI&E is de basis voor een succesvol preventiebeleid. In de brief aan de Kamer wijst de staatssecretaris op het hoge aantal mensen dat jaarlijks overlijdt als gevolg van arbeidsongevallen of beroepsziekten (4.100). Het is van belang dat het aantal bedrijven met een RI&E toeneemt, maar ook dat de kwaliteit van de RI&E in praktijk verbetert. De campagne heeft als doel om de bekendheid van de RI&E plicht te verhogen. Met name kleine bedrijven zijn namelijk vaak niet op de hoogte van de verplichting.

Activiteitenoverzicht week van de RIE

Bekijk alle acties en activiteiten die deze week plaatsvinden op www.weekvanderie.nl, of meld uw eigen activiteit aan. Op de website van de Week van de RI&E kunnen organisaties zich aanmelden als supporter en gebruik maken van de toolbox, inclusief ideeën voor activiteiten en tips voor communicatie.