Re-integratiebedrijf

Een werkgever is vrij het re-integratietraject zelf te organiseren. Samen met de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer kan hij dit traject bepalen. Ook kan de werkgever ervoor kiezen dit traject uit te besteden aan een re-integratiebedrijf.

Re-integratiebedrijf

Voordelen re-integratiebedrijf

Het is niet verplicht om met een re-integratiebedrijf samen te werken. Maar in sommige gevallen is het raadzaam:

  • Als de werkgever weinig tijd heeft om de re-integratie te verzorgen. Het re-integratiebedrijf ondersteunt de werkgever met het zoeken naar een aanpassing in het takenpakket van de oorspronkelijke functie, zodat de werknemer hierin kan terugkeren. Of bij het vinden van een nieuwe/andere werkplek, advies op het terrein scholing en jobcoaching als een nieuwe werkplek is gerealiseerd.
  • Als de werknemer niet bij zijn huidige bedrijf kan terugkeren en de werkgever op zoek moet naar een andere werkgever. Re-integratiebedrijven hebben soms goede contacten met andere werkgevers in de regio waardoor de kans groter is dat de werknemer ergens aan de slag komt. Ook kunnen ze helpen met beroepskeuzeonderzoek, herscholing of omscholing.

Branchecontracten

Voor verschillende bedrijfstakken zijn branchecontracten met re-integratiebedrijven gesloten. Soms gebeurt dit in het kader van een Arboconvenant. Op basis van een branchecontract kunnen bedrijven gebruikmaken van de diensten van de gecontracteerde re-integratiebedrijven, tegen speciale tarieven. Deze branchecontracten zijn overigens niet bindend voor de afzonderlijke bedrijven.

Re-integratiebedrijf kiezen

Via de website van Blik op Werk kunnen werkgevers een re-integratiebedrijf kiezen aan de hand van zelf geformuleerde zoekcriteria. Ook kan de arbodienst (en eventueel de verzekeraar) een re-integratiebedrijf adviseren. Van de arbodienst mag verwacht worden dat zij een goed beeld hebben van het aanbod van re-integratiebedrijven. Bovendien hebben grotere arbodiensten (en verzekeraars) doorgaans zelf samenwerkingsverbanden met re-integratiebedrijven.

Werknemers mogen ook zelf een re-integratiebedrijf kiezen. Het UWV kan hen hierbij ondersteunen.

Klachten

Als de werknemer een klacht heeft, dan kan deze dit bespreken met de accountmanager van het re-integratiebedrijf. Of, als hij er niet uit komt, een klacht indienen bij Oval. Deze heeft een klachtenreglement. U kunt dit opvragen bij uw re-integratiebedrijf of rechtstreeks via de site van Boaborea.