Overgangsklachten taboe op de werkvloer

Onderzoeksbureau Panteia heeft de resultaten geanalyseerd van recente initiatieven van de ministeries van OCW, VWS en SZW rond overgangsklachten van werknemers.

Beeld: Joost Kehrer

De ministeries van OCW, VWS en SZW hebben in 2021 aandacht besteed aan de invloed van de overgang op de werkvloer. Medewerkers kregen workshops aangeboden en er werd een online kennisportaal over de overgang opgezet. Panteia heeft onderzocht of deze maatregelen effect hebben gehad op het welzijn van werknemers binnen de ministeries, en of kennis van en begrip voor overgangsklachten is toegenomen.

Panteia concludeert dat informatie geven via workshops helpt om de bespreekbaarheid en de kennis over overgangsklachten te vergroten. Het onderzoek biedt ook tips voor werkgevers hoe zij laagdrempelig leidinggevenden kunnen informeren. De onderzoekers merken ook dat bespreekbaarheid van de overgang op het werk in de praktijk nog steeds niet vanzelfsprekend is. Het onderwerp is volgens deelnemers nog steeds een taboe: veel leidinggevenden staan er niet voor open om het gesprek hierover te voeren.

Lees het onderzoeksrapport ‘Overgang en werk; evaluatie van workshops voor werknemers en leidinggevenden’

Ronde Tafel

Ruim een derde van de werkende vrouwen in de overgang ervaart beperkingen op de werkvloer. Waarom is dat zo en wat kunnen werkgevers en werknemers hieraan doen? Over die vragen spraken vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en vakbonden, beroepsgroepen in de zorg, vrouwen in de overgang, onderzoekers en de ministeries van VWS en SZW op 7 juli 2022 tijdens een Ronde Tafel in Den Haag. Doel was om met elkaar tot oplossingsrichtingen te komen om de gezondheid, het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van vrouwen in de overgang te bevorderen.