Het RIVM publiceert literatuurverkenning naar overgangsklachten en werk

Een deel van de vrouwen die werken is in de overgang en heeft klachten die daarmee gepaard gaan. Dit geldt vooral voor vrouwen boven de 45 jaar, die in vergelijking met vroeger steeds vaker aan het werk zijn. Voorbeelden van klachten zijn opvliegers en nachtelijke transpiratieaanvallen. Vermoeidheid, slaapstoornissen, verminderde concentratie, sombere gevoelens, en gewrichts- of spierklachten kunnen ook optreden. Door de aard en de duur van overgangsklachten kunnen ze invloed hebben op het werk.

Fit zitten op de werkplek

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een overzicht gemaakt van wat er wetenschappelijk bekend is over de relatie tussen overgangsklachten bij werkende vrouwen, hun inzetbaarheid op het werk en hun mentale gezondheid. Ook is onderzocht welke (effectieve) maatregelen werkgevers kunnen treffen om vrouwen met overgangsklachten inzetbaar te houden, denk bijvoorbeeld aan goede ventilatie of een beweegprogramma. Vrouwen met overgangsklachten geven aan dat ze hun werk geestelijk en lichamelijk minder goed kunnen doen (lager werkvermogen). Daarnaast hebben zij vaker depressieve gevoelens en een slechtere mentale gezondheid. Over andere aspecten van het werk (zoals ziekteverzuim of stoppen met werken) bij vrouwen in de overgang is nog weinig bekend of verschillen de resultaten in de wetenschappelijke literatuur. Ook blijkt er zeer weinig bekend over het effect van maatregelen die werkgevers kunnen inzetten. De onderzoekers concluderen dat er meer kennis nodig is over de overgang in relatie tot werk en gezondheid.

Bekijk hier de literatuurverkenning van het RIVM.