Brochure Optische Straling

Deze brochure is bestemd voor alle organisaties waar werknemers blootgesteld kunnen worden aan kunstmatige optische straling. Hetzij door de bewuste toepassing van optische straling, hetzij door vrijkomen van optische straling als bijproduct of bij mankementen of storingen. Deze brochure is vooral bedoeld als een praktische vertaling van de Europese Richtlijn over de risico's van Kunstmatige Optische Straling voor de werkende mens.