OPS: eenmalige financiële tegemoetkoming slachtoffers

Het Organo Psycho Syndroom (OPS), ook wel ‘schildersziekte’ genoemd, komt voor bij mensen die hebben gewerkt met vluchtige organische stoffen (VOS), ook wel oplosmiddelen genoemd.

Wat houdt OPS in?

Door het inademen van deze vluchtige organische stoffen is het mogelijk dat er beschadigingen optreden aan het centrale zenuwstelsel. De hersenaandoening die daaruit voortkomt wordt in de volksmond 'schildersziekte' genoemd, de medische term is organo psycho syndroom (OPS) of chronische encephalopathie veroorzaakt door oplosmiddelen (CSE). Deze aandoening komt vooral voor bij werknemers die in het verleden zijn blootgesteld aan veel te hoge blootstelling aan deze stoffen.

Tegenwoordig geldt voor veel toepassingen zoals binnenschilderwerk een vervangingsplicht zodat het gebruik van producten met hoge gehaltes aan oplosmiddelen niet meer is toegestaan en producten zonder oplosmiddelen of met lage gehaltes aan oplosmiddelen gebruikt moeten worden. Ook dan zijn goede voorzorgsmaatregelen van belang.

Financiële tegemoetkoming: hoe zit het in elkaar?

Vanaf 1 maart 2020 kunnen personen die als werknemer zodanig aan vluchtige oplosmiddelen zijn blootgesteld dat zij daardoor de aandoening OPS hebben opgelopen een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming door de overheid indienen. Gedetailleerde informatie over de regeling en het indienen van een aanvraag voor een tegemoetkoming vindt u op het OPS-Loket. De inhoud van de wettelijke regeling kunt u opzoeken in het document 'OPS inhoud wettelijke regeling'.

De regeling wordt uitgevoerd door de Sociale VerzekeringsBank (SVB) in samenwerking met het Instituut Asbestslachtoffers die hiervoor een OPS-Loket heeft inricht.

Het ministerie van SZW heeft met de Stichting OPS en het Solvent Team van de Universiteit van Amsterdam samengewerkt bij het opstellen van de regeling en de informatievoorziening over de regeling.

Meer informatie: