Brand (open vuur)

In deze beknopte analyse van arbeidsgerelateerde ongevallen, gaat het over ongevallen waarbij het slachtoffer brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoert, in de directe nabijheid is van anderen die dergelijke werkzaamheden uitvoeren, waarbij het slachtoffer werkt met brandgevaarlijke stoffen of bij brandbestrijding en/of reddingsactiviteiten bij een brand.