Eerder OR-kiesrecht voor werknemers

Op 1 januari 2022 is de WOR op enkele punten gewijzigd. Werknemers krijgen vanaf nu sneller actief en passief kiesrecht voor de ondernemingsraad. Na drie maanden in dienst bij de werkgever mag iemand stemmen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht) bij verkiezingen voor de ondernemingsraad. Voorheen was dat 6 maanden voor actief kiesrecht en 12 maanden voor passief kiesrecht.

Illustratie van overleg ondernemingsraad

Daarnaast gaan uitzendkrachten sneller kiesrecht opbouwen. Door de wijziging krijgt een uitzendkracht na 15 maanden medezeggenschaprechten, eerder was dat 24 maanden. Na 18 maanden heeft de uitzendkracht zowel actief als passief kiesrecht in de onderneming van de inlener. Ondernemingsraden mogen in hun or-reglement blijven afwijken van de wettelijke termijnen voor actief en passief kiesrecht als dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR in de organisatie.

Meer informatie over ondernemingsraden in de arbowet- en regelgeving vind je in het recent vernieuwde dossier OR.