Waar komt een werknemer kwartsstof tegen?

Bijna iedereen in de bouw heeft te maken met kwartsstof. Niet alleen diegenen die zelf met kwartshoudend materiaal werken, maar ook werknemers en anderen in hun directe omgeving.

Er zijn beroepen waarbij je dagelijks blootgesteld kan worden aan kwartsstof, zoals asfaltfrezers, blokkenstellers ruwbouw, koppensnellers, slopers, terrazzowerkers, vloerenleggers, wand- en plafondmonteurs en alle beroepen die met recycling van kwartshoudend materiaal te maken hebben.

Bij het bewerken (zagen, schuren en frezen) van kwartshoudend materiaal komt onder andere kwartsstof vrij. Kwartsstof is een heel fijne stof, het is niet of nauwelijks te zien en blijft lang zweven. Daar komt bij dat de wettelijke grenswaarde heel laag is. Deze is, gerekend over 8 uur, maximaal 0,075 miligram per kubieke meter. Deze lage grenswaarde kan dan ook snel overschreden worden. Dit komt onder andere voor in de afbouw- en onderhoudssector. Daar ontstaat dan snel een ongezonde situatie.