Maatregelen kwartsstof

Om een goed beeld te krijgen van de blootstelling aan kwartsstof moeten metingen of schattingen gedaan worden. Raadpleeg hiervoor een gespecialiseerd arbo-adviesbureau of een arbodienst.

Bij het nemen van maatregelen om blootstelling te verlagen, is het verplicht om de arbeidshygiënische strategie (het voorgeschreven stappenplan) te volgen.

Blootstelling aan kwartsstof is op verschillende manieren te beperken en soms zelfs te voorkomen. Hierbij vormt de arbeidshygiënische strategie een goede leidraad:

 • Bestrijding bij de bron: elimineer blootstelling door gebruik van materialen die minder of geen kwarts bevatten, zorg voor eliminatie in de ontwerpfase waardoor geen bewerkingen aan kwartshoudende materialen plaatsvinden.
 • Organisatorische maatregelen:
  • Richt schone/vuile zones in.
  • Beperk het aantal werknemers op een bepaalde plek.
  • Geef voorlichting: onderricht en instructie.
 • Technische maatregelen:
  • Maak regelmatig schoon met de juiste middelen: stofzuigen in plaats van vegen.
  • Gebruik de juiste filter. En let op maatregelen bij vervanging van het filter.
  • Werk waar mogelijk nat (recycling, schoonmaken).
  • Beperk/verbied het gebruik van perslucht.
  • Zorg voor gecombineerd gebruik van lokale afzuiging en watertoevoer, wat leidt tot de grootste reductie in kwartsblootstelling.
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze maatregel vraagt continu aandacht. Goede voorlichting is essentieel. In de voorlichting dient aandacht te zijn voor het juiste gebruik van het middel, controle van de pasvorm, goed onderhoud, en ook de beperkingen.
  • Gebruik adembescherming van het juiste type, wat het inademen van stofdeeltjes kan beperken.
  • Kwartsstof is een vorm van fijnstof en ruimtes kunnen daarom met fijnstofsensoren gemonitord worden. Ook kan via persoonlijke monitoring (sensor op beschermende kleding of helm) potentiële blootstelling worden geschat. Bij deze laatste optie is het belangrijk om op een juridisch juiste wijze met individuele gegevens om te gaan. Van monitoring gaat een sterke bewustwording uit.