Wat zegt de wet over werken in de kou?

Het Arbobesluit (artikel 6.1) bepaalt dat de temperatuur op de werkplek of van het product dat moet worden bewerkt niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer.

Hetzelfde geldt voor de temperatuur van het product dat wordt bewerkt. De wet beschrijft geen specifieke temperaturen, maar wel dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsrisico’s bij werknemers te voorkomen. In de Arbowet (artikel 29) staat dat een werknemer het werk mag staken als een werkgever geen maatregelen neemt en de gezondheid of veiligheid in gevaar komt.