Zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en geboorteverlof

Wie zwanger is en werkt, heeft recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof (hierna: zwangerschapsverlof). Dat recht op verlof is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Er zijn bepaalde regels aan verbonden. Zo mag de werkneemster in de periode rondom de bevalling niet werken, zelfs niet als ze dat zelf wil.  

Er zijn verschillende situaties mogelijk voor de zwangere werkneemster. 

  • Is de werkneemster in dienst? Dan heeft zij recht op 16 weken zwangerschapsverlof. Dit gaat vier tot zes weken voor de uitgerekende datum in. Tijdens het verlof wordt het loon van de werkneemster gedurende 16 weken doorbetaald. Bij ziekte rond de zwangerschap of bevalling kan de werkneemster een ziektewetuitkering krijgen. 
  • Is de zwangere zelfstandig ondernemer? Dan kan zij een ZEZ-uitkering aanvragen bij het UWV. 
  • Ontvangt de zwangere werkneemster een WW-, WIA- of Ziektewetuitkering? Dan heeft zij recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO). 

Vakantiedagen

De opbouw van vakantiedagen gaat tijdens het zwangerschapsverlof gewoon door. De werkgever mag de werkneemster niet vragen vakantiedagen op te nemen voor het verlof. 

Extra bevallingsverlof

Er zijn twee redenen die een werkneemster recht geven op extra bevallingsverlof. Als de pasgeboren baby langer dan een week in het ziekenhuis heeft gelegen, kan de werkneemster kan extra verlof aanvragen bij de werkgever. Als zij een uitkering heeft, kan zij dit extra verlof aanvragen bij het UWV. Meer informatie is te vinden op de pagina Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof van de Rijksoverheid.  

Is de werkneemster zwanger van een meerling (twee of meer kinderen), dan heeft zij recht op 20 weken zwangerschapsverlof. Dit gaat in 8 tot 10 weken voor de uitgerekende datum. Meer informatie lees je de pagina Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof van de Rijksoverheid. 

Geboorteverlof

Vaders en meemoeders (de moeder die niet bevalt van het kind) in loondienst krijgen vijf dagen betaald geboorteverlof. Dat recht is vastgelegd in de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Het maakt daarbij niet uit of de partner fulltime of parttime werkt. Zelfstandig ondernemers hebben geen recht op geboorteverlof. Partners in loondienst kunnen het verlof in de eerste vier weken na de bevalling opnemen. Het mag dus meteen, maar bijvoorbeeld ook als de kraamzorg weer weg is.  

Ook regelt de WIEG dat partners in het eerste jaar na de geboorte van de baby nog eens negen weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode hebben zij recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon.  

Persoonlijke situatie: bespreek het met je bedrijfsarts, arbodienst of een arbodeskundige

Heb je vragen over jouw specifieke situatie, bespreek deze dan met je bedrijfsarts, arbodeskundige of arbodienst. Zij zijn op de hoogte van de geldende wetgeving. Voor algemene informatie over wet- en regelgeving kun je terecht op de website van de Rijksoverheid