Wet Arbeid en Zorg (WaZo)

De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is een Nederlandse wet waarin het recht op verschillende verlofsoorten geregeld is, zoals ouderschapsverlof en zorgverlof. De WAZO heeft als doel om het voor werknemers makkelijker te maken om werk en privé te combineren. Ga naar de Wet arbeid en zorg