Convenant preventie werkgerelateerde kanker

De zes initiatiefnemers van de 'Roadmap on Carcinogens' beloven door het ondertekenen van het convenant 'Preventie Werkgerelateerde Kanker' dat zij zich inzetten om het voorkomen van werkgerelateerde kanker zeker tot 2019 als prioriteit op de agenda te houden. De ondertekenaars zijn de Europese werknemers- en werkgeversorganisaties, het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, de Europese Commissie en de overheden van Oostenrijk en Nederland.

Er zijn bedrijven die voldoen aan de regelgeving met betrekking tot kankerverwekkende stoffen. Anderen kunnen hulp gebruiken. De ‘Roadmap on Carcinogens’ is een vrijwillig actieprogramma dat voorziet in de uitwisseling van goede praktijken, het vergroten van de kennis bij bedrijven over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en hoe dit effectief terug te dringen. Werkgevers en werknemers, vooral ook in het midden- en kleinbedrijf worden zo ondersteund bij het ontwikkelen van maatregelen die zorgen dat de nieuwe grenswaarden worden gerealiseerd. Het actieprogramma loopt door tot in het Oostenrijkse voorzitterschap in 2019.