Handreiking Veiligheid tussen de oren

Het ministerie van SZW heeft in verschillende sectoren onderzoek gedaan naar de ervaringen met arbeidsveiligheid. De resultaten zijn gebundeld in de handleiding ‘Veiligheid tussen de oren’. Hierin staat praktisch bruikbare informatie over interventies, geïllustreerd met voorbeelden.