Instrumenten voor meer veiligheid op het werk

Het is voor alle bedrijven belangrijk aandacht te besteden aan veiligheid op de werkvloer. Vanuit verschillende instanties worden instrumenten en visies ontwikkeld om hier concreet mee aan de slag te kunnen. Hieronder zijn verschillende instrumenten verzameld die ondersteunen in de verbetering van de arbeidsveiligheid. Ontwikkeld door het ministerie van SZW, onder andere onder de vlag van het Actieplan Arbeidsveiligheid, het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken, maar ook door partners en andere partijen.

Tien tips op weg naar arbeidsveiligheid

Deze tien tips maken de belangrijkste ingrediënten zichtbaar die bijdragen tot arbeidsveiligheid op de werkvloer: van de houding van de medewerkers en de leidinggevenden tot het zichtbaar maken van goede resultaten en het borgen van de veiligheidscultuur in de organisatie. Van al deze tips zijn ook filmpjes gemaakt.

Twaalf stappen om arbeidsveiligheid een plek te geven binnen de organisatie

Dit stappenplan toont bedrijven 12 stappen die genomen dienen te worden om arbeidsveiligheid een actieve plaats in de organisatie te laten innemen. Het plan richt zich op alle lagen van de organisatie: van het management en de preventiecoördinatoren tot de medewerkers. Daarnaast besteedt het stappenplan aandacht aan het analyseren, inspecteren en observeren van veiligheidsrisico’s.

Storybuilder

Met Storybuilder kunnen ernstige (arbeids)ongevallen ingevoerd worden in een database en ongevalspaden zichtbaar gemaakt worden. Analyse van die ongevalspaden levert informatie op over de directe en achterliggende oorzaken van ongevallen. Veiligheidskundigen van bedrijven of ondersteunende arbodiensten kunnen Storybuilder gebruiken om te leren van ongevallen.

Als toezichthouder het gesprek aangaan

Wil je als toezichthouder met de cultuur van een onder toezicht staand bedrijf aan de slag? Dan is het belangrijk om hierover in gesprek te gaan. Een goede voorbereiding is daarbij gewenst. Het CCV heeft hiervoor de gesprekleidraad opgesteld.

Resilience in vijf stappen

Resilience in vijf stappen’ is een methode van het RIVM om succesvol en veerkrachtig om te kunnen gaan met onverwachte situaties en onvoorziene risico’s.

Veiligheidsladder

De veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten en continu te verbeteren. Als het goed is, leidt de ladder tot het Veilig Bewust Certificaat.

Lees hier meer over de veiligheidsladder of ga naar de webtool veiligheidsladder. Daar kun je voor 30 dagen gratis toegang toe krijgen. Vervolgens kun je de vragenlijst binnen jouw bedrijf of branche uitzetten.

Hoe leer je van ongevallen binnen een bedrijf?

Jaarlijks raakt in bedrijven nog steeds een groot aantal werknemers gewond door ongevallen. Ongevallen voorkomen en leren van hoe ze ontstaan, zou dan ook prioriteit moeten hebben. Onderstaande animatie legt uit hoe je leert van ongevallen binnen jouw eigen bedrijf, maar ook van ongevallen bij andere bedrijven.

Een werkongeval zit in een klein hoekje... daarom is het belangrijk dat we gevaarlijke situaties kunnen herkennen. Door deze situaties te signaleren én te analyseren... én met andere bedrijven te delen kunnen we van ongevallen leren.

Alle oorzaken van - en maatregelen tégen - werkongevallen worden verzameld door het RIVM. Op www.lerenvoorveiligheid.nl kun je zoeken op type risico en op branche. Ook andere bronnen geven informatie, zoals een branche specifieke arbocatalogus of branche specifieke risico-inventarisatie en -evaluatie.Zo krijg je inzicht in de risico’s voor jouw bedrijf.

Wat moet je doen als je een gevaarlijke situatie ontdekt? Leg het werk stil... en bespreek het probleem met de leidinggevende of preventiemedewerker. Is de omgeving het probleem? Dan moet deze anders ingericht worden. Misschien blijken de gebruikte materialen niet geschikt. En als de manier van werken het probleem is, dan moet deze aangepast worden.

Daarnaast moeten werknemers voorgelicht worden over de risico’s en maatregelen. Als medewerkers de mogelijke oorzaken van een ongeval kennen, kunnen ze hier extra aandacht aan schenken.
 
Als werkgever heb je de plicht om te leren van ongevallen. Zo zet je incidenten... om in preventie... en zorg je ervoor dat jouw werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Meer weten? Ga naar www.arboportaal.nl of www.lerenvoorveiligheid.nl.