Welke maatregelen zijn belangrijk bij het werken met houtstof?

Bij het nemen van maatregelen om blootstelling te verlagen, is een werkgever verplicht de arbeidshygiënische strategie te volgen, het voorgeschreven stappenplan om de blootstelling te verlagen.

Aanbevolen maatregelen bij de omgang met houtstof zijn bijvoorbeeld:

 • Kies materiaal dat zo weinig mogelijk stof veroorzaakt.
 • Kies een werkmethode die minder stof verspreidt.
 • Kies gereedschap met goede (punt)afzuiging.
 • Onderhoud afzuiginstallaties en gereedschap.
 • Maak de werkplek regelmatig schoon door te zuigen met het juiste filter, dus niet door vegen. Indien mogelijk is nat werken nog beter.
 • Bij stofzuigen van houtstof:  gebruik een industriestofzuiger.
 • Beperk het aantal werknemers dat wordt blootgesteld aan stof.
 • Geef voorlichting en instructie over houtstof en de preventieve maatregelen.
 • Deel persoonlijke beschermingsmiddelen uit als bovenstaande maatregelen onvoldoende resultaat opleveren.

Overige tips

 • Explosiegevaar moet worden voorkomen of beperkt. Als er geen stof in de ruimte is, kan er ook geen explosie plaatsvinden. Een halve millimeter houtstof of meer zorgt al voor explosiegevaar.
 • Naast aandacht voor individuele machines moet er dan ook aandacht zijn voor het schoonhouden van de werkvloer. Verwijder stof zonder te ‘wervelen’.
 • Houtstof kan voor een deel uit (ultra)fijnstof bestaan (met name bij hardhout) en ruimtes kunnen daarom met fijnstofsensoren gemonitord worden.
 • Ook kan via persoonlijke monitoring (sensor op beschermende kleding of helm) potentiele blootstelling worden geschat. Bij deze laatste optie is het belangrijk om op een juridisch juiste wijze met individuele gegevens om te gaan. Van monitoring gaat een sterke bewustwording uit.