Van certificatie naar persoonsregistratie

Per 1 januari 2020 is door het ministerie van Sociale Zaken de verplichting voor kraanmachinisten om te beschikken over een certificaat vervangen door de verplichting te zijn geregistreerd in het Register Kraanmachinisten. De eisen om een registratie te verkrijgen zijn nagenoeg hetzelfde gebleven.

Kraan (415x177)

De stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport  Register Administratie (TCVT RA) beheert het Register Kraanmachinisten en geeft registraties af aan kraanmachinisten die aan de registratie-eisen voldoen.

Uniek registratienummer

Iedereen met een registratie in het Register Kraanmachinisten krijgt een uniek TCVT-RA-registratienummer. Via het Register Kraanmachinisten kunnen derden, zoals werkgevers of opdrachtgevers, controleren of een persoon over een geldige registratie beschikt.

Wat te doen bij een oud certificaat?

Een persoon die op 1 januari 2020 beschikt over een geldig certificaat kraanmachinist kan voor de resterende duur van de geldigheid worden ingeschreven in het Register Kraanmachinisten. Na afloop daarvan dient hij te voldoen aan de eisen voor (her-)registratie.

Meer informatie

Per 1 januari 2020 is de verplichting voor kraanmachinisten te beschikken over een certificaat kraanmachinisten vervangen door de verplichting te beschikken over een registratie in het Register Kraanmachinisten. Zie ook www.tcvt-ra.nl. TCVT RA is opgericht met als doel het Register Kraanmachinisten te beheren.