Nieuwsbrief Certificatie 15 (nummer 4, 2012)

Dit is de vierde nieuwsbrief van 2012. Eind september is de derde fase in de stelselwijziging van certificatie gepubliceerd in de Staatscourant. Lees in deze nieuwsbrief over de laatste stand zaken en aankomende ontwikkelingen.