Nieuwsbrief Certificatie 1 (juli 2008)

Al sinds 1991 maakt het ministerie van SZW intensief gebruik van het private systeem van accreditatie en certificatie. Dit systeem heeft het borgen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden tot doel. In het huidige stelsel werd dit doel onvoldoende bereikt. Daarom wordt het vernieuwd. Alle wettelijk voorgeschreven certificaten (23 werkvelden) op het gebied van arbeidsomstandigheden worden ondergebracht in een nieuw stelsel met gelijke uitgangspunten en verbeterd toezicht.