Brochure certificatie

In deze brochure van het ministerie van SZW over het certificatiestelsel is meer informatie te vinden over de werking van het stelsel, welke partijen erbij zijn betrokken, welke wetgeving van belang is en welke procedures gevolgd moeten worden door de verschillende factoren.