Certificatieschema’s en schemabeheerders

Er zijn zeven schemabeheerders, elk met hun eigen certificatieschema’s:

1. Asbest

        Schemabeheerder: Stichting Certificatie Asbest (Ascert)

2. Arbodeskundigen

        Schemabeheerder: Stichting Beheer Certificatie Deskundigen (BCD)

3. Arbodiensten

        Schemabeheerder: Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA)

4. Explosieven

        Schemabeheerder: Stichting veilig omgaan met explosieve stoffen (VOMES)

5. Werken onder overdruk

        Schemabeheerder: Stichting Werken onder Overdruk (SWOD)

6. Vuurwerk

        Schemabeheerder: College van Deskundigen Certificatie Vuurwerkdeskundigen

7. Gasdeskundige tankschepen

        Schemabeheerder: Certificatiecommissie Gasdeskundigen Tankschepen