Nieuwe bouwprocesbepalingen

In dit document kunt u lezen wat de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit van 6 december 2016 in verband met de aanpassing van de bouwprocesbepalingen alsmede enkele kleine technische wijzigingen inhoudt.