Wat zegt de wet over bedrijfshulpverlening?

In de Arbowet staat dat iedere werkgever verplicht is bedrijfshulpverlening te organiseren en één of meer bhv'ers aan te wijzen. Het aantal bhv'ers is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de risico's die er spelen. Deze risico’s volgen uit een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het is goed om meerdere bhv’ers binnen een bedrijf te hebben. Dat biedt flexibiliteit tijdens vakanties en ziekteperiodes.

Voorwaarden voor goede bhv