18. Waarom is de ICF als basis genomen voor het BAR-instrument?

De ICF is een begrippenkader om (de problemen in) menselijk functioneren te beschrijven. Dit doet de ICF vanuit drie perspectieven:
1. het menselijk organisme;
2. het menselijk handelen;
3. de mens als deelnemer aan het maatschappelijk leven.


De ICF is een goed aanknopingspunt voor het BAR-instrument, want:
➢ Als conceptueel kader besteedt de ICF naast aandacht aan functioneren ook aandacht aan persoonlijke en externe factoren die relevant zijn in de context van belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van werknemers.
➢ Als taal is de ICF bruikbaar voor interprofessionele afstemming over gezondheid en participatie tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Maar ook met bijvoorbeeld medisch specialisten en paramedici.
➢ Gebruik van de ICF vergemakkelijkt internationale vergelijkingen en wetenschappelijke evaluaties, waardoor een doorontwikkeling van het instrument makkelijker is.