17. Wat waren de ontwerpvoorwaarden voor het nieuwe instrument?

➢ De bedrijfsarts beschrijft de belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden.
➢ Het instrument is gedurende het gehele re-integratieproces te gebruiken.
➢ De aanwezigheid van relevante omgevings- en persoonsfactoren is te noteren in het instrument.
➢ Het instrument is niet ziekte-specifiek.
➢ Het instrument is geen afgeleide van een instrument voor de claim van arbeidsongeschiktheid.
➢ De visie van de werknemer is in het instrument geborgd.
➢ Het instrument is wetenschappelijk onderbouwd of maakt gebruik van bestaand model/classificatiesysteem.
➢ Het instrument is zodanig vormgegeven dat de interpretatie eenduidig is.
➢ Het instrument is (ook) begrijpelijk voor werkgever en werknemer.
➢ Het instrument geeft een basis voor communicatie tussen de professionals van de verschillende beroepsgroepen.