BAR 1.0 Leidraad

In 2021 heeft Amsterdam UMC, met subsidie van het ministerie van SZW, de eerste versie van het instrument voor beschrijving van arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden (BAR-instrument) ontwikkeld. Deze leidraad is een toelichting op dit BAR-instrument. Zie hier het BAR-instrument 1.0.