Deuren Validatie- en Innovatiepunt (VIP) geopend

Op 2 juni 2020 opende het Validatie- en Innovatiepunt (VIP) zijn deuren voor de beoordeling van methoden in de asbestverwijdering. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert en faciliteert het RIVM dit onafhankelijke orgaan.

Asbest 415x177

Het Validatie en Innovatiepunt Asbest (VIP) adviseert het ministerie van SZW  of een werkwijze op het gebied van asbestsanering als landelijk gevalideerd beschouwd kan worden. Het kan daarbij gaan om nieuwe werkwijzen, technieken, apparaten of machines. Het VIP heeft de belangrijke taak om deze innovatieve werkwijzen zorgvuldig en vlot te beoordelen, zodat die snel de markt op kunnen komen en het loont om te innoveren.

Voor wie is het VIP?

Partijen die nieuwe werkwijzen hebben ontwikkeld in de asbestsanering, kunnen het VIP verzoeken die te beoordelen. Het VIP adviseert het ministerie van SZW over de opname van die werkwijze om zo het risico en de te nemen maatregelen bij asbestsanering te bepalen. Op deze manier wordt de werkwijze voor landelijketoepassing gevalideerd. Kijk voor meer informatie op www.VIPasbest.nl.