Wat zegt de wet over arbeidsplaatsen?

In de Arbowet wordt iedere plaats waar arbeid verricht wordt of gaat worden gezien als “arbeidsplaats”. Bij het inrichten van deze arbeidsplaats, vraagt de wet rekening te houden met de persoonlijke eigenschappen van werknemers:

Artikel 3 van deze wet zegt dat de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen, alsmede de arbeidsinhoud, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers worden aangepast.

Algemene voorschriften in Arbobesluit

Daarnaast bevat hoofdstuk 3 van het Arbobesluit algemene voorschriften en verplichtingen voor de inrichting van arbeidsplaatsen.

Een algemene vereiste is dat arbeidsplaatsen veilig toegankelijk zijn en veilig kunnen worden verlaten. In de tekst staat onder andere:

Ze worden zodanig ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk is voorkomen. Voorts worden zij zindelijk, zoveel mogelijk vrij van stof en voor zover de veiligheid van de arbeidsplaats dat vereist, ordelijk gehouden.

Andere nuttige voorschriften in Arbobesluit

Het Arbobesluit geeft ook voorschriften voor verlichting, zonwering, temperatuur en de hoeveelheid frisse lucht. Apparatuur moet aan veiligheidsnormen voldoen, maar ook zodanig zijn opgesteld dat de veiligheid niet in het gedrang komt. Er zijn meerdere artikelen in het Arbobesluit die uitspraken doen over arbeidsplaatsen:

Daarnaast zijn in het Arbobesluit ook voorschriften opgenomen voor bijzondere arbeidsplaatsen zoals bouwplaatsen en werkplekken in de mijnbouw.

Zie: Arbobesluit hoofdstuk 2, afdeling 5 (bouwproces) en afdeling 6 (winningindustrie).

Individuele situatie

Arbeidsplaatsen verschillen per beroepsgroep en per persoon, dus daarom is het belangrijk om naar de individuele situatie en risico’s te kijken voor een veilige en gezonde inrichting van de werkplek.

Heeft u vragen over uw individuele situatie, bespreek dit dan met uw werkgever of preventiemedewerker. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met een arbodeskundige of uw arbodienst. Ook werkgevers kunnen voor vragen over de werksituatie terecht bij een arbodeskundige of uw arbodienst.