Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Veel werknemers werken niet op een vaste locatie of op vaste tijden. Daarom zijn in afdeling 10 van het Arbobesluit een aantal richtlijnen beschreven voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Lees meer informatie op de pagina over zzp'ers