Risico’s en aandachtspunten

De risico’s van onveilige of ongezonde arbeidsplaatsen verschillen per sector en locatie. De risico’s die de arbeidsplaatsen met zich mee brengen moeten daarom worden opgenomen in de RI&E van de organisatie. 

Een aantal voorbeelden van bekende risico’s zijn:

 • Eenzijdige lichamelijke belasting door kantoorwerk, met als gevolg klachten aan het bewegingsapparaat. Deze klachten worden vaak omschreven als RSI of KANS.
 • Lichamelijke klachten door blootstelling aan schadelijke dampen van apparatuur, gevaarlijke stoffen of sigarettenrook. Ook kunnen mensen die daar gevoelig voor zijn hinder ondervinden van stof in de lucht of van een minder optimale klimaatbeheersing.
 • Veiligheidsrisico’s zoals valgevaar op plekken waar niet goed afgeschermde hoogteverschillen zijn, of brandrisico’s.
 • Omgevingsfactoren, zoals geluidhinder of te weinig licht op de werkplek, of een brandende zon als buiten wordt gewerkt..

Aandachtspunten

Als je een arbeidsplaats inricht, denk dan bijvoorbeeld aan de volgende punten:

 • Hygiëne: vloeren moeten vrij zijn van oneffenheden en gevaarlijke hellingen. Net als muren en plafonds, dienen ze eveneens hygiënisch te zijn en eenvoudig schoon te maken.
 • Veiligheid: iedereen moet zijn werk makkelijk kunnen bereiken en vooral snel kunnen verlaten in geval van nood. Er moeten voldoende brandblussers zijn en vluchtwegen en nooduitgangen moeten herkenbaar zijn en vrij van obstakels.
 • Er moet een goed functionerende noodverlichting zijn.
 • Er moeten speciale ruimten zijn waar werknemers buiten de sfeer van het werk even kunnen pauzeren. Er gelden speciale eisen voor toiletten, was- en kleedruimten en douchegelegenheid.
 • Het meubilair moet ergonomisch verantwoord zijn. Dat wil zeggen: goed zijn afgestemd op het werk en instelbaar op de lichaamsafmetingen van de mensen die er gebruik van maken. Zo moet er voldoende ruimte voor de voeten en de benen zijn.
 • Er moet voldoende ruimte zijn om te kunnen bewegen, deuren en kasten te openen etc.
 • Verblinding en spiegeling op de werkplek moeten worden voorkomen.
 • Voor een aantal branches gelden voor de normen voor de inrichting van een werkplek aanvullende eisen die in het Arbobesluit zijn opgenomen. Onder andere voor de bouw, winningsindustrie en vervoer.