Wat zegt de wet over alleen werken?

De Arbowet geeft geen speciale eisen voor alleen werken. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers, ook op eenpersoonsposten. Jongeren onder de 18 jaar mogen niet alleen werken zonder toezicht.

Voor het alleen werken bestaan voor caissonwerkers, duikers en overige werkzaamheden onder druk specifieke regelgeving. Artikel 6.15 Arbobesluit bepaalt namelijk dat nabij de plaats waar duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk altijd een duikmedische begeleider aanwezig moet zijn. Artikel 6.16 Arbobesluit schrijft voor dat duikarbeid alleen met een duikploeg mag plaatsvinden zoals een duikploegleider, duiker, reserveduiker en een duikmedische begeleider in de nabijheid.