Wat is de Week van de Werkstress?

In 2023 wordt de Week van de Werkstress voor de 10e keer georganiseerd. Vanaf 2014 organiseerde het ministerie van SZW de landelijke Week van de Werkstress. De organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan (OVAL) heeft de coördinatie in 2018 overgenomen.

In de afgelopen jaren is de inhoudelijke focus van de Week van de Werkstress steeds meer verlegd van werkstress naar werkplezier, preventie en ontwikkeling. Samenwerking ligt aan de basis van het succes van de Week van de Werkstress. De Week van de Werkstress heeft een hoge vlucht genomen doordat niet alleen het ministerie van SZW, maar ook werkgevers- en werknemersorganisaties, branche- en beroepsverenigingen en vele honderden individuele bedrijven activiteiten organiseerden, de week ondersteunden en hun schouders eronder zetten. 

Community

De Week van de Werkstress is de aftrap van een platform voor co-creatie en participatie op het gebied van werkstress en mentale kracht. Door ervaringen en content van werkgevers en HR-directies te delen, helpen we bedrijven en instellingen met de uitdagingen die zij ervaren en bieden we op deze manier een platform voor uitwisseling en ontwikkeling. Ga naar de community.