Wat is de Week van de Werkstress?

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan hoe je de symptomen van werkstress herkent en wat de gevolgen zijn van werkstress. In dit kader is vijf keer de Week van de Werkstress georganiseerd.

In 2018 lag de focus op de preventie van werkstress en het vergroten van werkplezier. De organisatie was in handen van OVAL, branche voor duurzame inzetbaarheid. Er is een reeks aan activiteiten gepland en we dagen iedereen uit om (weer) mee te doen en om aan te sluiten bij de Week van de Werkstress.

Wat hebben we gedaan?

Het doel tijdens een Week van de Werkstress is dat zoveel mogelijk organisaties met hun medewerkers preventie van werkstress op de agenda te zetten. In 2018 deden we dat via de Werkplezier Top 10, de Werkplezier Tour en het delen van ervaringsverhalen.

Werkplezier Top 10

Met een onderzoek onder werkgevers en werknemers heeft Judith Noordzij in kaart gebracht wat het plezier op de werkvloer vergroot. In het kader van de Week van de Werkstress deelt zij negen  tips over werkplezier.

Bekijk de Werkplezier Top 10 in deze video.