Wij zeggen altijd: We werken veilig of we werken niet

Teammanager Rob Tellings is door zijn collega’s genomineerd als Veiligheidsheld, omdat hij zich met onvermoeibare energie inzet voor veiligheid op de werkvloer. Hij kaart ongewenste gebeurtenissen aan en neemt initiatief om veilig en gezond werken leuk te maken. Zo initieerde hij antislip stickers op de werkvloer om de 10 life-saving rules onder de aandacht te brengen. Ook hielp hij mee bij de organisatie van een Veiligheidsdag op de vestiging van het bedrijf waar hij werkt. Met deze initiatieven werd hij binnen het bedrijf al genomineerd voor ‘veiligheidstopper’.

Rob Tellings (415x277)

Werkzaamheden rondom energiedistributie

“Als teammanager binnen een netbeheerbedrijf is mijn hoofdtaak het coördineren en organiseren van de werkzaamheden rondom de energiedistributie, gas en elektra, en al het onderhoud wat hierbij komt kijken. De gevaarlijke stoffen waarmee de teams te maken hebben tijdens de werkzaamheden zijn naast gas zelf, ook benzeen, lood en de met PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) vervuilde grond. Bij onderhoud kan er asbest en chroom-6 voorkomen.”

“Tijdens de voorbereiding van werkzaamheden gaan we na of er een risico is op blootstelling aan gevaarlijke stoffen.” Rob en zijn team bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om die blootstelling te voorkomen. Deze maatregelen leggen ze vast in een veiligheidsplan. Het team op locatie gebruikt vervolgens signalerings- en meetapparatuur samen met de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) tijdens de werkzaamheden. “Ik zorg ervoor dat het team voldoende opgeleid is om veilig te werken in gevaarlijke situaties én met gevaarlijke stoffen. Alle medewerkers moeten gecertificeerd zijn en de juiste materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen hebben om hun werk veilig te kunnen doen.”

“Van onbekend is onbekwaam, tot bekend en bekwaam”

“Daarnaast ben ik ook hoofdcoördinator bedrijfshulpverlening (BHV). In het verleden ben ik gestart als ploegleider BHV en heb dat daarna eigenlijk nooit meer afgegeven. Buiten de jaarlijkse herhalingen zorg ik ervoor dat we eens in de zes weken kleine BHV-oefeningen organiseren. Herhalingen van de oefeningen zorgt ervoor dat we zien waar we tegenaan lopen en hoe we het kunnen oplossen.”

“De Veiligheidsdag is een initiatief vanuit het bedrijf, alle vestigingen hebben de opdracht gekregen om hier invulling aan te geven. Tijdens het evenement hebben we de kreet veiligheid in de breedste zin van het woord proberen neer te zetten. Van cybercrime tot sociale veiligheid, van gedrag tot gevaarlijke stoffen. De leidraad van het evenement zijn de 10 life-saving rules, zoals het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen. Ik ben toen verder gaan denken hoe we aan deze regels meer ruchtbaarheid kunnen geven. Toen bedacht ik de grote antislip stickers voor op de werkvloer. Ze liggen in de kantine en de koffiecorners om mensen te prikkelen en bewust te maken tijdens hun werkdag. De 10 life-saving rules nemen we elke dag mee, en dat moet groeien. Dat moet je gaan ontwikkelen tot het een normale gang van zaken is. Van onbekend is onbekwaam, tot bekend en bekwaam. Dan is het cirkeltje rond.”

10 life-saving rules
10 life-saving rules: zorg dat medewerkers veilig kunnen werken; werk binnen de opdracht en aanwijzing; werk en rijd niet onder invloed van alcohol of drugs; rijd verantwoord; zorg dat de werkplek en -omgeving veilig zijn; controleer bij spanningsloos werken of er veilig gesteld is; werk veilig onder spanning; werk niet binnen de gevarenzone van gas; voorkom blootstelling aan gevaarlijke stoffen; werk veilig langs de weg.

“Wij zeggen altijd: We werken veilig of we werken niet”

“Ik werk nu 27 jaar bij het bedrijf. In 27 jaar heb ik veel dingen zien veranderen: de oude bedrijfsveiligheidsinstructies zijn nu de VIAG (Veiligheids Instructies AardGas). In de bedrijfsinstructie Electra zijn zaken aangescherpt. Vroeger mocht men werken onder spanning, werden complete verdeelkasten vervangen onder spanning. Tegenwoordig is dat uit den boze. Je moet met echt goede motivatie komen wil je iets onder spanning uitvoeren. Als je dat doet, altijd zorgen dat gereedschappen en hulpstukken in ieder geval dusdanig zijn geïsoleerd dat je niet onder spanning kunt komen te staan. Hetzelfde met gas. Vroeger was er een gaslek, gaatje graven, plakbandje eromheen en het is opgelost. Met het voortschrijdend inzicht dat we nu hebben en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we allemaal dragen gebeurt dit niet meer. Dit leidt ertoe dat zaken veiliger worden uitgevoerd. Wij zeggen altijd: ‘We werken veilig of we werken niet’”.

“De mens is het grootste obstakel bij veilig werken”

“Sommige mensen zitten al 30 jaar in het vak, dan sluipen er argumenten in als: ‘Vroeger deden we het altijd zo, dus nu kan dat ook wel.’ Terwijl je de consequenties van onveilig werken met gevaarlijke stoffen pas merkt op lange termijn. Het grootste obstakel bij veilig werken is de mens zelf. Het belangrijkste is de omslag van de werkcultuur van vroeger naar nu. Je moet ervoor zorgen dat de nieuwe mensen die binnenkomen de cultuur aanhouden die zij op school hebben geleerd: we werken veilig of we werken niet. Wanneer de twee culturen bij elkaar komen, dan moet je ervoor waken dat de oude cultuur niet de overhand krijgt. Bij onze werkplekbezoeken maak ik in ieder geval de veiligheidsgedachte bespreekbaar: waarom doe je het op deze manier? Hoe zou je dat anders kunnen doen? Voor het team is het een uitdaging om te kijken naar de veiligheidsmaatregelen en hoe deze toe te passen zijn. PBM’s zijn geen discussie, maar situaties moet je zelf inschatten.”

“Hoe vaker je herhaalt, hoe beter het blijft hangen en dan wordt het natuurlijk gedrag”

“Elk werkbezoek staat veiligheid op de agenda. Want de kracht zit in de herhaling. Hoe vaker je herhaalt, hoe beter het blijft hangen en dan wordt het natuurlijk gedrag. Daar ben ik van overtuigd. Mijn eigen doel binnen mijn team is dat ik wil blijven vasthouden aan nul ongevallen en daarbij de mensen bewust maken van de gevaren en van gevaarlijk gedrag. Ik blijf werken volgens het motto: we werken veilig of we werken niet.”