“Het is belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan. Dat iedereen overtuigd is van het belang van veiligheid.”

Richard Zeldenthuis werkt als senior technicus elektrotechniek, installatieverantwoordelijke laagspanning en operationeel veiligheidskundige bij een rioolwaterzuiveringsbedrijf. In die hoedanigheid geeft hij leiding aan een team elektromonteurs dat storingen oplost en onderhoud pleegt aan de diverse elektrotechnische installaties. Zodoende is hij verantwoordelijke voor een storingsvrije veilige werking van de elektrische installaties en is hij het aanspreekpunt voor veiligheidszaken op de vloer. “Het gaat dan met name om gevaarlijke stoffen als H2S (zwavelwaterstof) en diverse soorten chemicaliën maar in principe kan iedereen voor alles bij me aankloppen.”

Richard Zeldenthuis (415x277)

Het risico van gevaarlijke stoffen ligt altijd op de loer

Op het terrein van de rioolzuiveringsinstallatie waar we Richard spreken, zijn verschillende plekken waar je in aanraking kunt komen met gevaarlijke stoffen. Dit zijn stoffen zoals H2S, die ontstaan doordat etensresten en ontlasting in het rioolwater onderweg naar de waterzuivering gaan gisten.

“Je weet dat H2S er kan zijn, dus we hebben allemaal een gasmeter bij ons.” De meter van Richard slaat al uit bij 10 procent van de wettelijke norm voor dit soort gassen. Als de meter gaat piepen, worden de werkzaamheden gestaakt totdat er maatregelen genomen zijn om de werkomstandigheden te verbeteren. “Je zult bij ons niet snel iemand met adembescherming zien lopen. Zover laten we het niet komen.”

Als het gaat om veiligheid, is samenwerken van levensbelang

Richard werkt veel samen met zijn collega René Nuij, die ook operationeel veiligheidskundige is bij het rioolwaterzuiveringsbedrijf. Samen met Ron heeft hij René voorgedragen als veiligheidsheld. “René staat open voor de mening van anderen en vindt mijn praktijkervaring belangrijk. Zo kunnen we elkaar scherp houden op het gebied van veiligheid.”

Er wordt nu bijvoorbeeld gewerkt aan de uitbreiding van de ATEX-zone rondom de biogasinstallatie. De ATEX-zone is het gebied waarbinnen er gevaar bestaat voor gas- en stofontploffingen. “René maakte deel uit van het team dat een concept heeft uitgewerkt voor deze uitbreiding. Vervolgens konden de jongens en ik dit concept toetsen aan de praktijk en het aanvullen. Zo zijn we samen tot het juiste plan gekomen.”

Het is belangrijk dat iedereen overtuigd is van de waarde van veiligheid

Wat Richard graag nog verbeterd ziet op het gebied van veiligheid is dat alle neuzen nog meer dezelfde kant op komen te staan. Dat iedereen veiligheid even hoog in het vaandel heeft. “Ik heb zeven jaar in de chemie gewerkt en daar wordt nog veel meer met gevaarlijke stoffen gewerkt, dus is iedereen veel scherper.”

Het bedrijf waar Richard werkt bestond voorheen uit verschillende bedrijven. Een drinkwaterbedrijf, een rioolwaterzuiveringsbedrijf en een waterwegbeheerder. Hij merkt dat er vanuit die verschillende bedrijven en disciplines anders met veiligheid wordt omgegaan. “Ik heb bijvoorbeeld collega’s die dagenlang langs een openstaande afsluiter kunnen lopen. Terwijl ik afsluiters altijd dicht doe als ik erlangs loop. Maar het moet niet uitmaken bij welke afdeling je werkt. Veiligheid moet tussen je oren zitten.”