“Veilig werken doe ik voor de jongens met wie ik op de vloer sta.”

In het Rotterdamse havengebied van de Botlek ontmoeten we Maurice Rijnbrand en Erik de Jong. Ze werken bij een industrieel reinigingsbedrijf in de petrochemische industrie samen met industrieel reiniger, gaspakdrager en veiligheidsheld Aschwin Sep die ze beter kennen als "Seppie". Maurice is als hoofduitvoerder van de afdeling Projecten & Turnaround de leidinggevende van Aschwin, Erik werkt als senior uitvoerder veel met hem samen. Beiden vinden het volkomen vanzelfsprekend dat Aschwin genomineerd is als veiligheidsheld voor de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Veiligheid gaat hem echt aan het hart.

In de industriële reiniging in de petrochemische industrie komen de mannen veel in aanraking met gevaarlijke stoffen, van chroom-6 tot isocyanaten en van benzeenverbindingen tot kwik.

Erik: "Hij heeft voor de jongens in onze tak van sport veel betekend op het gebied van veiligheid. Het gaat hem echt aan het hart dat de mensen bij ons op de vloer altijd veilig kunnen werken. Sep heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat we nu door het nemen van technische en organisatorische maatregelen veel minder in contact komen met gevaarlijke stoffen en minder PBM hoeven te gebruiken."

Ook Maurice heeft veel van Aschwin geleerd: "Niet alleen vakinhoudelijk, maar ook qua benadering van het probleem. Mensen zijn vaak erg bang voor gevaarlijke stoffen, maar Sep blijft problemen altijd heel reëel benaderen. Hij raakt zichzelf niet zo snel kwijt in spookverhalen, maar kijkt naar de risico’s en wat er gedaan kan worden om deze te beperken."

Het is een goede zaak dat alles strenger is geworden.

Daarbij is er in de loop der jaren steeds meer aandacht voor veiligheid en zijn er steeds strengere regels gekomen, vertellen Erik en Maurice. Erik: "Zeker in vergelijking met toen ik 24 jaar geleden in het vak begon. Het is een goede zaak dat alles strenger is geworden. "Vroeger werd vaak direct aan het werk begonnen terwijl nu de voorbereidingen vaak langer duren dan de uitvoering."

Maurice vult aan: "Wanneer je met veel aandacht voorbereidt, krijg je de veiligheid bijna cadeau. Er is meer bewustwording van de persoonlijke risico’s die komen kijken bij het werken met gevaarlijke stoffen, en daar heeft Sep een grote rol in gespeeld.

Dit wil niet zeggen dat beide heren het overal over eens zijn met Aschwin. Erik vertelt dat ze wel eens kunnen discussiëren over een bepaalde werkwijze, bijvoorbeeld of het beter is om links te beginnen met schoonmaken, of juist rechts. Maar als het om veiligheid gaat zijn zitten ze altijd op één lijn.

Je kunt hem altijd bellen voor advies, hij weet alles.

Het mooie van Sep is dat hij twee kanten op kan, vertelt Erik. "Soms kunnen projecten geüpgraded of gedowngraded worden. Vaak wordt in de voorbereiding voortgeborduurd op de aanpak van de vorige keer. Maar door kritisch naar het werk, de gevaarlijke stoffen en de mogelijkheden te kijken, kunnen voor bepaalde klussen minder of juist meer maatregelen genomen worden om veilig te werk te gaan. Aschwins keuzes hierin zijn altijd heel precies en onderbouwd. Je kunt hem altijd bellen voor advies, hij weet alles."

Ook Maurice roemt Aschwins manier van werken. "Bij zijn adviezen komt veel objectiviteit, nuchterheid en structuur kijken. De deskundigheid en bevlogenheid waarmee hij zijn werk doet is iets waarin hij uitblinkt en zich onderscheidt van anderen."

En dat maakt "Seppie" een echte veiligheidsheld.