"Blijf als bedrijf investeren in veilig werken" - Marjon van der Maat en Mark van Oostwaard, Verweij Houttechniek

Verweij Houttechniek is een familiebedrijf dat al ruim 130 jaar ramen, deuren, kozijnen en prefab producten produceert voor de renovatiemarkt. Dagelijks werken zij op verschillende manieren met hout. Zo wordt het hout door hun medewerkers gezaagd, geschuurd en gefreesd. Bij deze bewerkingen ontstaat houtstof, een stof die afhankelijk van de houtsoort en concentratie van de stof in de longen schadelijk kan zijn.

"Het welzijn van onze medewerkers is het welzijn van ons als bedrijf." 

Marjon en Mark

Preventiemedewerker Marjon van der Maat en productieleider Mark van Oostwaard werken nauw samen om inademing van houtstof te voorkomen en de werkvloer zo veilig mogelijk te houden.

Samen werken aan veiligheid

Samen kijken Marjon en Mark of er nieuwe aanpassingen binnen het productieproces nodig zijn of dat er nieuwe veiligheidsnormen zijn om te hanteren. Zij hebben de risico-inventarisatie en –evaluatie uitgevoerd, waarna een plan van aanpak is ontstaan. Deze wordt nu uitgerold in het bedrijf. “Samen voeren we het uit in de praktijk. Bij Verweij gaat veiligheid boven alles, dat is ons eerste streven binnen het bedrijf. Dat willen wij ook graag zo houden.”, aldus Mark.

Veiligheid maximaliseren = houtstof minimaliseren

Om veiligheid te waarborgen en de blootstelling aan houtstof te minimaliseren zijn alle mogelijke preventieve maatregelen getroffen. Een van de belangrijkste oplossingen is een goede centrale afzuiging in de machinale productiehal, waarop alle machines zijn aangesloten. Bij alle uitvoerende werkzaamheden komt namelijk houtstof vrij. Er moet goede afzuiging plaatsvinden, zowel automatisch als handmatig, zodat de directe blootstelling aan houtstof beperkt blijft. “Buiten de centrale afzuiginstallaties zijn ook op alle werkplekken handstofzuigers, zodat medewerkers eventueel vrijkomende houtstof meteen op kunnen zuigen”, legt Marjon uit. Verder moet iedereen zorgen voor een schone en nette werkplek. Dit wordt ‘Good Housekeeping’ genoemd. Met regelmaat maken medewerkers hun werkplek schoon. Marjon vervolgt: “Net als schoon werken is veilig werken iets wat je gelijk moet aanleren, zodat het daarna als vanzelfsprekend gaat.”

Niet vegen, maar zuigen

Ook Mark let er persoonlijk op dat er op de werkplaatsen veilig gewerkt wordt. Hij instrueert de medewerkers daar continu in en maakt ze attent op het gebruikmaken van de hulpmiddelen die aanwezig zijn om houtstof te verwijderen van de werkplaats. “Stof moet je niet vegen, maar juist opzuigen. Met vegen gaat de stof de lucht in en dan kan het weer in je longen terecht komen”, verklaart Mark.

Blijf als bedrijf investeren

Verweij Houttechniek investeert niet alleen in de nieuwste en beste technieken om de productie efficiënter te maken, maar ook om het werk voor medewerkers zo veilig mogelijk te maken. Het bedrijf is er zich van bewust dat medewerkers tot een steeds latere leeftijd door moeten werken en probeert te faciliteren met een gezonde en veilige werkplek. Mark legt uit: “Er moet kennis zijn, er moeten producties gedraaid worden en er moet wat verdiend worden. Daar ben ik het allemaal mee eens, maar met alleen de focus daarop kom je er als bedrijf niet. Het belangrijkste is dat er in harmonie veilig gewerkt wordt.” Marjon vult aan: “Het welzijn van onze medewerkers is het welzijn van ons als bedrijf.”

Tips ontvangen van experts en ervaringsdeskundigen over veilig werken met gevaarlijke stoffen in jouw sector? Meld je aan via www.hoeveiligwerkjij.nl!