"Maak elkaar verantwoordelijk voor veilig werken" - Frank Knotter, Rijnmond Bouw

Op 8 oktober trappen we de serie praktijkbijeenkomsten ‘Hoe werk jij veilig?’ af met een locatiebezoek in de bouw. We krijgen een kijkje in de keuken van Rijnmond Bouw, een opleidingsbedrijf dat jongeren opleidt tot onder meer timmerman, tegelzetter en metselaar. In al deze beroepen wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt, zoals epoxy, isocyanaten, fijnstof en houtstof.

"Bij ons moeten ze hun gedrag aanpassen: anders is er geen plek voor ze hier!"

Frank

Directeur Frank Knotter legt uit: “Veilig werken staat bij ons bovenaan de agenda. Ik ben van mening dat iedereen gezond van huis vertrekt en ook gezond en fris weer thuis moet komen. Als wij veilig werken niet goed aanleren in de opleiding, kunnen wij ook niet verwachten dat de leerlingen het in de praktijk zullen doen. Veilig werken moet een automatisme worden.”

Jong geleerd = oud gedaan

Bij Rijnmond Bouw is iedereen welkom. Niet alleen jongeren die het vak willen leren of een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, maar ook mannen van middelbare leeftijd die al tientallen jaren sleten op de bouwplaats. Deze oudere werknemers leiden de jongeren vanuit hun praktijkervaring op en leren hen vanaf de eerste dag de basisprincipes van veilig werken aan. “Leerlingen krijgen een introductieweek aan de timmermansbanken, zodat ze weten hoe ze veilig met gereedschappen om moeten gaan. Daarnaast krijgen ze theorielessen in gereedschappen en materialen, met name de gevaarlijke stoffen. De gevaarlijke stoffen worden achter slot en grendel geplaatst, en leerlingen moeten altijd bij hun instructeur om toestemming vragen als zij ermee willen werken.”

Maar de oudere medewerkers leren volgens Frank Knotter ook van hun jongere leerlingen. Hij merkt op dat het bewustzijn rondom veilig werken en de schadelijke gevolgen van gevaarlijke stoffen vaak groter is bij jongeren, omdat dit in de basis ligt van hun opleiding. Dat is bij de ouderen in het verleden veelal niet op dezelfde manier aangeleerd en daarom is een mentaliteitsverandering nodig om de ingesleten gewoonten af te leren. “Bij ons doen we op veiligheid geen concessies. Iedereen moet bijvoorbeeld te allen tijde een helm dragen, of het nu 100% nodig is of niet. Bij ons moeten ze hun gedrag daarin aanpassen, anders is er geen plek voor hen hier”, aldus Knotter.

Gouden tip: maak elkaar verantwoordelijk voor veilig werken

Knotter vindt het belangrijk dat medewerkers niet alleen hun eigen gezondheid in acht nemen, maar ook die van collega’s en de omgeving. “Denk altijd helder na en wijs elkaar op de gevaren als je niet veilig werkt.”

Tips ontvangen van experts en ervaringsdeskundigen over veilig werken met gevaarlijke stoffen in jouw sector? Meld je aan via www.hoeveiligwerkjij.nl!